Beste christenvrouw, dame, ja jij!
‘ … waar twee of drie
in Mijn naam
bijeengekomen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’

Mattheüs 18:20 (HSV)