people, human, woman-7093682.jpg
Beste (christen)vrouw, dame, ja jij!
‘Want waar twee of drie
in Mijn naam
bijeengekomen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’

Mattheüs 18:20 (HSV)