Onze missie en visie

Onze missie

Wij geloven dat we worden geroepen elkaar lief te hebben, met elkaar in verbinding te zijn en elkaar te onderwijzen om tot onze bestemming in Christus te komen. Zo ontstaan er generaties die hoop en kracht vinden in Jezus Christus,

Onze visie (in bewerking…)

Wij zijn vrouwen, jong en wat ouder, die onze levenservaringen, uitdagingen en geestelijke erfenis met elkaar willen delen. Samen optrekken en genieten van vriendschappen zonder kerkmuren.

Dit doen we tijdens onze activiteiten door zang, gebed en bijbelstudie waarvoor we een spreekster uitnodigen die een onderwerp behandelt dat vrouwen aanspreekt. Als verwerking van wat we hebben gehoord, worden onze creatieve gaven getriggerd, waarbij onderling contact heel belangrijk is.