support, letters, scrabble-2355701.jpg

Support

U/jij kunt de missie van Hart voor Vrouwen Almere ondersteunen door de activiteiten te bezoeken, door gebed en financiële steun.

Alvast bij voorbaat onze hartelijke dank aan een ieder die support laat blijken.

Gebed

Wij geloven dat we zonder gebed geen inhoudsvolle activiteiten kunnen realiseren. Wij belijden dat we de zegen van onze hemelse Vader hard nodig hebben.

Daarom onze vraag of u/jij met ons wilt meebidden voor Gods leiding, hulp en kracht bij het organiseren van onze activiteiten.

gebed

Financiële bijdrage

Onze activiteiten kosten geld (gastspreeksters, koffie/thee, materialen).
Hart voor Vrouwen Almere is interkerkelijk en geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Wanneer u/jij ons werk financieel wilt steunen, let dan op onderstaande informatie en afbeeldingen.


Bij het kopje ‘Project’ het pijltje rechts aanklikken.
Er opent zich een nieuw kadertje waarin u/jij de 5de regel ‘Hart voor Vrouwen’ kiest .