support, letters, scrabble-2355701.jpg

Support

U/jij kunt de missie/visie van Hart voor Vrouwen Almere ondersteunen
door de activiteiten te bezoeken, gebed en financiële steun.

Bij voorbaat onze hartelijke dank aan een ieder
die support laat blijken.

Gebed

Wij geloven dat we zonder gebed geen inhoudsvolle activiteiten kunnen realiseren. Wij beseffen terdege dat we de zegen van onze hemelse Vader hard nodig hebben.

Daarom onze vraag of u/jij met ons wilt meebidden voor Gods
leiding, hulp en kracht bij het organiseren van onze activiteiten.

gebed

Financiële bijdrage

Onze activiteiten kosten geld (gastspreeksters, koffie/thee, materialen).
Hart voor Vrouwen Almere is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Wanneer u/jij ons werk financieel wilt steunen, let dan op onderstaande informatie en afbeeldingen.
Bij het kopje ‘Project’ het pijltje rechts aanklikken. Er opent zich een nieuw kadertje
waarin u/jij de 5de regel ‘Hart voor Vrouwen’ kiest .