Wat kun je op een vrouwenochtend verwachten?


Bij binnenkomst staat de koffie/thee klaar. We starten met gebed en zingen een paar mooie liederen o.l.v. het muziekteam. Daarna behandelt een gastspreekster het actuele thema en na een korte pauze is er een verwerking van datgene wat we gehoord hebben. Dit kan een groepsgesprek zijn alsook een creatieve verwerking of iets anders. We eindigen met een lied en dankgebed

Het zijn bemoedigende ontmoetingen
die we niet willen missen!

De eerstvolgende
happening is:

9:45

Inloop

10:00

Programma

11:45

Einde